Statement sociale veiligheid en kennismakingstijd SSRA

Eind oktober 2023 heeft een aspirant-lid bij het algemeen bestuur van Studentenvereniging SSRA een melding gedaan over mogelijke misstanden tijdens de kennismakingstijd (KMT) bij één van onze disputen. Vanwege de melding en het maatschappelijke klimaat rondom de KMT op studentenverenigingen heeft het algemeen bestuur besloten tot een schorsing voor onbepaalde tijd van het dispuut in kwestie, hangende een extern onderzoek naar de meldingen. Van deze ontwikkelingen heeft het algemeen bestuur de Amsterdamse onderwijsinstellingen per de Gedragscode Promotie- en Kennismakingstijd toentertijd onmiddelijk op de hoogte gesteld – en gedurende het proces gehouden.

Na de afronding van het externe onderzoek in april 2024 is onder meer gebleken dat bij de KMT van het dispuut in kwestie sprake was van een sfeer die als dreigend of intimiderend te ervaren is. Ook is duidelijk geworden dat het dispuut zich niet gehouden heeft aan de Gedragscode Promotie- en Kennismakingstijd. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft Studentenvereniging SSRA besloten de erkenning van het dispuut in te trekken en het dispuut niet langer voort te laten bestaan op de vereniging.

Het externe onderzoek heeft verder op verzoek van het algemeen bestuur een hoofdstuk gewijd aan de sociale veiligheid op SSRA, onder meer met betrekking tot de (dispuuts)KMT’s, en heeft in dat kader aanbevelingen gedaan ter verbetering hiervan. Deze hoofdstukken, net als de rest van het onderzoek, zijn onverwijld voorgelegd aan de Amsterdamse onderwijsinstellingen, met wie wij altijd maximale openheid van zaken hebben nagestreefd.

Het zijn deze aanbevelingen die nu centraal staan voor SSRA om aankomende september (KMT van de vereniging) en oktober-november (KMT van de disputen) in overleg met de onderwijsinstellingen een toegankelijke en sociaal veilige KMT te verzorgen. Wij geloven er als bestuur volledig in dat deze doelstelling haalbaar en onderhoudbaar is.

 

Algemeen Bestuur der Studentenvereniging SSRA