Het Algemeen Bestuur der Studentenvereniging SSRA AB IMO PECTORE

Het Algemeen Bestuur is het bestuurlijke orgaan van Studentenvereniging SSRA en bestaat uit zes leden die samen de vereniging en stichting leiden. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het onderhouden van het pand, financieel beheer en beleidsvoering. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de continuïteit binnen het verenigingsleven van SSRA, hieronder vallen het aansturen van de vele commissies en disputen.

Het 134e Algemeen Bestuur der Studentenvereniging SSRA 2023-2024 heeft zich als volgt geconstitueerd:

gavel J.D.C. Henry

Praeses Vereniging / Commissaris Extern

edit_square F.P. Praag

ab Actis Vereniging / Commissaris Intern

payments M. Redegeld

Quaestor Vereniging / Commissaris Mensa

gavel S.C. van Ommeren

Praeses Stichting / Commissaris Sociëteit

edit_square C.M.E. van Zaanen

ab Actis Stichting / Commisaris Lustrum

payments J.C. Marijnissen

Quaestor Stichting / Commissaris Pand