Ouders FAQ

Hoeveel gaat het lidmaatschap mijn zoon/dochter kosten?

De contributie van SSRA bedraagt €150,- per jaar. Daarnaast wordt van nieuwe leden een eenmalige bijdrage gevraagd van €50,- voor het kenningsmakingsweekend en worden ze gevraagd enkele uren voor de vereniging te werken. De rest van de kosten bestaat uit consumpties op de sociëteit en deelname aan activiteiten, waarvan de prijzen zo laag mogelijk worden gehouden.

Wat houdt de kenningsmakingstijd in?

Deelname aan de kenningsmakingstijd (KMT) is voor alle nieuwe leden verplicht. Bij SSRA bestaat de KMT uit één intern weekend, gevolgd door drie weken kennismaken met de vereniging en de verschillende disputen. Deze drie weken zijn bedoeld om nieuwe leden een weloverwogen dispuutskeuze te laten maken, zodat zij bij het dispuut terecht komen waar zij het beste bij passen. De activiteiten in deze periode vinden uitsluitend ’s avonds plaats, waardoor uw zoon/dochter te allen tijde in staat wordt gesteld om naar college te gaan. Verder heeft uw kind elke woensdag en in het weekend vrij.

Gedwongen alcoholconsumptie en (mentale dan wel fysieke) intimidatie zijn absoluut uit den boze. SSRA heeft een overeenkomst met de universiteiten gesloten waarin, onder meer, deze zaken zijn verboden. Hierop wordt zowel door het Algemeen Bestuur als door de universiteiten streng toegezien. De kentijd is bovenal een geweldige ervaring en er worden vriendschappen voor het leven gesloten!

Wat zijn de voordelen van lidmaatschap van SSRA?

SSRA biedt naast de feesten en borrels een scala aan mogelijkheden voor extracurriculaire ontwikkeling. Door het organiseren van activiteiten, het beheren van financiën of het zitting nemen in een bestuur bouwen de leden al tijdens hun studie aan hun CV. Verder komen zij in contact met reünisten die al werken en uw zoon of dochter aan een studiegerelateerde bijbaan of stageplek kunnen helpen. Tevens kan een groot sociaal netwerk een vliegende start geven aan zijn of haar loopbaan. De kamernood in Amsterdam is de hoogste van alle studentensteden. Naar schatting zijn op dit moment ongeveer 9000 studenten op zoek naar een kamer in de stad. Lidmaatschap van Studentenvereniging SSRA maakt de kans op het vinden van een betaalbare kamer een stuk groter. Vele leden delen appartementen en huizen op leuke plekken in de stad. Doordat de doorstroom hoog is vinden de meeste eerstejaars vrij snel een eigen plekje.

Welke activiteiten worden er door SSRA georganiseerd?

Naast de feesten en borrels die voor de nodige ontspanning zorgen, organiseert SSRA gedurende het jaar een verscheidenheid aan activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn een sportdag, een debatwedstrijd, een literaire quiz en een playbackshow. Alle activiteiten zijn erop geënt de leden vertier te bieden, elkaar zo beter te leren kennen of iets te leren.

Hoeveel tijd zal het lidmaatschap van SSRA mijn zoon/dochter kosten?

Anders dan andere studentenverenigingen kent SSRA geen minimale bierafname of een wekelijkse verplichte aanwezigheid. Uw zoon/dochter bepaalt dus zelf hoeveel tijd hij/zij in SSRA steekt. Sommige leden eten één avond per week op de sociëteit en bezoeken daarnaast de borrel op donderdag. In tentamenperioden wordt door alle leden rekening gehouden met een lagere opkomst.

Gaat het lidmaatschap van mijn zoon/dochter ten koste van zijn/haar studie?

Integendeel. Voor alle leden van SSRA geldt dat zij in de eerste plaats naar Amsterdam zijn gekomen om te studeren. De hechte sociale groep die de leden vormen zorgt voor een klimaat waarin leden elkaar juist motiveren te studeren wanneer dat moet. Daarnaast is uit verscheidene onderzoeken gebleken dat het percentage studenten dat afstudeert hoger ligt onder studenten die lid zijn geworden bij een studentenvereniging dan onder studenten die dat niet hebben gedaan. De grotere sociale controle en een leukere studententijd zorgen ervoor dat het lidmaatschap juist een positieve invloed heeft op de studievoortgang van studenten en er minder sprake is van studie-uitval.