Convenant 2017-2018

Hier kunt u het convenant vinden zoals in 2017-2018 is opgesteld in samenspraak met de universiteiten.