Convenant gezelligheidsverenigingen

Convenant

Via de link hieronder kunt u het convenant vinden zoals in 2021-2022 is opgesteld in samenspraak met de universiteiten.