Het Algemeen Bestuur der Studentenvereniging SSRA

ABzu

Het Algemeen Bestuur is het bestuurlijke orgaan van Studentenvereniging SSRA en bestaat uit zes leden die samen de vereniging en stichting leiden. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het onderhouden van het pand, financieel beheer en beleidsvoering. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de continuïteit binnen het verenigingsleven van SSRA, hieronder vallen het aansturen van de vele commissies en disputen.

Het 130e Algemeen Bestuur der Studentenvereniging SSRA 2019-2020 heeft zich als volgt geconstitueerd:

J.P.  van Beijnum – Praeses / Commissaris Mensa
L.E. Overwijk – ab Actis / Vice-Praeses
K.N. van Megesen – Quaestor Vereniging
J. van Schijndel – Commissaris Intern
D.T. Rutten – Commissaris Sociëteit
W.J. Jorg – Quaestor Stichting/ Commissaris Pand